• Vereniging

 • Bestuur

  Voorzitter:                Marcel van Eijk         06-54228965

  Penningmeester:       Gerrie de Smidt         06-52194047

  Secretaris:                GijsKamphuis           06-13774488

  Wedstrijd secretaris:  Peter Nieskens           06-22746075

  jeugd afdeling:          Jean-Paul MartlĂ©       06-18179576

  jeugd afdeling:          Joop basting             06-34949624

  Lid:                           Peter Nieskens         06-22746075

  Lid:                           Johan de Lijser         06-49820343

  Lid:                           Eelco Basting            06-14037924